Tegenwoordig is videoconferencing voor iedere organisatie bereikbaar. In principe is videoconference uitermate geschikt voor organisaties met meerdere vestigingen. Laat u eens inspireren en kijk eens wat videoconferentie voor uw branche, uw organisatie of uw afdeling kan betekenen. Wij hebben enkele branchespecifieke voorbeelden uitgelicht:

Videovergaderen voor MKB (SMB/ KMO) 

Met name de kleinere organisaties hebben te maken met beperkte beschikbare en inzetbare middelen en mensen. Met Internet is het voor iedere organisatie mogelijk om zich groter en/of internationaal te profileren. Videoconferentie biedt hierop ook nog eens een verrijking. Er kan veel gedaan worden op afstand. Sluit een PC aan en deel presentaties met accountmanagers, leveranciers en de belangrijkste klanten. Door videocommunicatie in te zetten bent u sneller, efficiënter en doeltreffender. Een kleinere organisatie wint het vaak van grotere organisaties door flexibiliteit en slagvaardigheid.

Videoconferentie voor grotere organisaties.

Hoe groter de organisatie is, hoe groter het probleem wordt om de juiste mensen direct te kunnen informeren. Een CEO wenst alle 1.500 medewerkers direct in te lichten over een fusie. De manager sales wil alle regio managers op de hoogte brengen van de behaalde resultaten. De marketing manager wil de doelstellingen van de nieuwe campagne toelichten voor alle betrokken landen… Dit zijn slechts enkele van de voorbeelden waarbij visuele communicatie het redmiddel zou zijn. Een organisatie die 30 accountmanagers voor een vergadering op één centrale plaats bijeenroept, gaat vaak voorbij aan: 30 keer een paar uur reistijd, 30 keer een lunch, parkeerkosten, 30 keer de reiskosten en tal van telefoontjes dat men toch iets later komt 

De overheid en videovergaderen 

eGov of E-Government: videoconferentie is één aspect van innovatie in de publieke sector. De overheid (in breedste zin van het woord) is de grootste gebruiker van videoconferentie. Internationale betrekkingen worden eenvoudiger en doeltreffender. Slagkracht wordt vergroot door aanwezigheid op meerdere locaties. Betere betrokkenheid bij het bedrijfsleven. Interactie tussen verschillende departementen. In het kader van duurzame bedrijfsvoering stelt de overheid het volgende voor ten aanzien van de technologische huishouding: Meer gebruik multifunctionals en dubbelzijdig printen om te besparen op papier. 's Avonds computers uitzetten om energie te besparen. Gezamenlijk werken aan een geringere CO2 uitstoot door vaker een conferentie met video te beleggen. We zien op lokaal en op landelijk niveau een toenemend gebruik van videoconference: van virtueel loket in kleinere dorpskernen tot dagelijkse multipoint vergaderingen met het Europees Parlement.  

Videoconferencing in de financiële wereld: TeleFinance  

Voor het bank- en verzekeringswezen. Vertrouwen en zekerheid zijn de sleutelwoorden in de financiële industrie. De videovergadering maakt onlosmakelijk deel uit van het dagelijks strategisch overleg van de financiële specialist. Elke dag bespreken financiële managers de kansen en bedreigingen. Wereldwijd is de geldmarkt in beweging. De snelheid waarmee een overleg kan plaatsvinden kan doorslaggevend zijn. Wereldwijd opererende banken maken gebruik van telepresence. Vestigingen op afstand zijn zo vaak met elkaar in contact, dat het nuttig is om twee boardrooms zodanig in te richten, dat het lijkt alsof de ene in het verlengde staat van het andere. Drie schermen en camera’s aan beide kanten zijn zodanig opgesteld, dat het lijkt alsof de vergadertafels verlengd worden. Bij het binnenstappen van de boardroom heeft u het gevoel dat u direct met de vestiging op het andere continent in gesprek bent.  

e-Health en telemedicine:

Videocommunicatie in de medische wereld. Videocommunicatie is al heel lang een hulpmiddel dat zijn waarde heeft bewezen in de medische wereld. Het toepassingsgebied is zeer groot:  Opleiding en college. Artsen kunnen colleges geven op afstand. Middels conference recording kunnen complexe of redelijk unieke operaties opgenomen worden en daarmee dienen als collegemateriaal voor grotere groepen. Specialistische toepassingen: Expertise op afstand: terwijl een operatie plaats heeft kan een chirurg op afstand zijn hulp inbrengen. Een endoscoop, otoscoop of ulrasone beeldapparatuur kan aangesloten worden als tweede camera(bron), de beelden kunnen live getoond worden aan een specialist op afstand. Diagnose op afstand, specialisten vergroten hun werkbereik middels videoconferentie. Praktische overwegingen, internationaal overleg, studie en delen van informatie wordt eenvoudiger en efficiënter. Artsenbezoekers, leveranciers en interviewers kunnen op afstand hun informatie delen.   

Polycom, LifeSize en Aethra zijn voor hun diverse expertises gecertificeerd voor de sector “Medical”. Healthcare 

Videocommunicatie in productieomgevingen 

Hoe langer een oplevering duurt, hoe meer het u kost. Met videocommunicatie kunt u sneller op locatie zijn, uw oordeel vellen en sneller tot een afronding komen. Of het nu gaat om het bestuderen van een technische bouwtekening, of overleg met de research & development afdeling, u kunt elk proces versnellen door op afstand de mensen bij elkaar te brengen. U kunt ook (met behulp van een document camera of visualizer van WolfVision!) de kleinste details groot in beeld brengen. Eventueel kunt u een printplaatje zodanig uitvergroten dat u als een weerman door het beeld heen loopt en de kleinste ic-verbindingen schermgroot laat zien. Dit wordt gedaan met 'chroma keying'. (People on Content) De voordelen zijn enorm: elk productieproces wordt versneld, expertise op afstand kan ingeroepen worden. R&D afdelingen hoeven niet nodeloos te wachten op goedkeuringen. Er zijn verscheidene toepassingen denkbaar, van remote bewerking van CAD-tekeningen tot het op afstand goedkeuren van een kleurcollectie in de mode, van ingenieur tot productiemedewerker, alles kan op afstand.

Videoconference in het onderwijs

Videocommunicatie is niet meer weg te denken in het onderwijs.

Gezamenlijk werken aan internationale projecten en leren op afstand zijn reeds bekende voorbeelden. Terwijl het college in Parijs plaats heeft, kan live deelgenomen worden door Tilburg en Delft. Het bewijs dat het onderwijs heeft geleverd is dat kennis dieper nestelt door gebruik van beelden. Daarmee is de onderwijssector een voorloper van het gebruik van visuele communicatie. Belangrijke aspecten binnen de onderwijswereld: Onderwijs vormt een belangrijke schakel tussen de toekomstige (werk)generatie en de techniek. De onderwijssector is een voorloper bij het gebruik van visuele communicatie. Scholen en universiteiten leggen wereldwijd contacten via videoconferentie. De educatieve voordelen van videoconferentie komen sterk naar voren bij zowel universiteiten en hoge scholen, als bij lager- en middelbaar onderwijs, maar ook binnen het bedrijfsleven en de overheid, waar visuele communicatie gezien wordt als aantrekkelijk alternatief om opleidingen compacter en efficiënter te maken en niet tijdsgebonden.

AVCOMMIT heeft al deze trajecten al eens bewandeld, dus aarzelt u niet om contact met ons op te nemen voor het juiste advies en systeemintegratie van de gewenste videoconference oplossing!