De overheid en videovergaderen

In het kader van duurzame bedrijfsvoering stelt de overheid het volgende voor ten aanzien van de technologische huishouding:

  • Meer gebruik multifunctionals en dubbelzijdig printen om te besparen op papier
  • 's Avonds computers uitzetten om energie te besparen
  • Gezamenlijk werken aan een geringere CO2 uitstoot door vaker een conferentie met video te beleggen.

We zien op lokaal en op landelijk niveau een toenemend gebruik van videoconferentie: van virtueel loket in kleinere dorpskernen tot dagelijkse multipoint vergaderingen met het Europees Parlement.

 

AVCOMMIT heeft expertise met de publieke sector in de ruimste zin van het woord.

De publieke sectoren in België en Nederland genieten een internationale technologische voorsprong op velerlei gebied. Het gebruik van videoconferentie betekent dan ook een efficiënte kapitalisatie op de investeringen in breedband en technologische kennis.

Dankzij de inspanningen op technologisch gebied en wellicht met tussenkomst van videoconferentie kan communicatie verbeterd worden met de zorgsector, met het onderwijs, met nutsbedrijven, in de toekomst met particulieren, maar ook met het bedrijfsleven.

Hieronder een voorbeeld van een door AVCOMMIT onlangs ingerichte crisisruimte met daarin opgenomen een boardroom HD 720p videoconference set met IP multipoint verbindingen.

videoboardroom 

videoruimte