Videoconferentie in de financiële wereld TeleFinance – Voor het bank- en verzekeringswezen Vertrouwen en zekerheid zijn de sleutelwoorden in de financiële industrie. De videovergadering maakt onlosmakelijk deel uit van het dagelijks strategisch overleg van de financiële specialist.
  
 
Elke dag bespreken financiële managers de kansen en bedreigingen. Wereldwijd is de geldmarkt in beweging. De snelheid waarmee een overleg kan plaatsvinden kan doorslaggevend zijn.  Wereldwijd opererende banken maken gebruik van telepresence. Vestigingen op afstand zijn zo vaak met elkaar in contact, dat het nuttig is om twee boardrooms zodanig in te richten, dat het lijkt alsof de ene in het verlengde staat van het andere. Drie schermen en camera’s aan beide kanten zijn zodanig opgesteld, dat het lijkt alsof de vergadertafels verlengd worden. Bij het binnenstappen van de boardroom heeft u het gevoel dat u direct met de vestiging op het andere continent in gesprek bent. 
 

De overheid en videovergaderen

In het kader van duurzame bedrijfsvoering stelt de overheid het volgende voor ten aanzien van de technologische huishouding:

 • Meer gebruik multifunctionals en dubbelzijdig printen om te besparen op papier
 • 's Avonds computers uitzetten om energie te besparen
 • Gezamenlijk werken aan een geringere CO2 uitstoot door vaker een conferentie met video te beleggen.

We zien op lokaal en op landelijk niveau een toenemend gebruik van videoconferentie: van virtueel loket in kleinere dorpskernen tot dagelijkse multipoint vergaderingen met het Europees Parlement.

 

AVCOMMIT heeft expertise met de publieke sector in de ruimste zin van het woord.

De publieke sectoren in België en Nederland genieten een internationale technologische voorsprong op velerlei gebied. Het gebruik van videoconferentie betekent dan ook een efficiënte kapitalisatie op de investeringen in breedband en technologische kennis.

Dankzij de inspanningen op technologisch gebied en wellicht met tussenkomst van videoconferentie kan communicatie verbeterd worden met de zorgsector, met het onderwijs, met nutsbedrijven, in de toekomst met particulieren, maar ook met het bedrijfsleven.

Hieronder een voorbeeld van een door AVCOMMIT onlangs ingerichte crisisruimte met daarin opgenomen een boardroom HD 720p videoconference set met IP multipoint verbindingen.

videoboardroom 

videoruimte

Videocommunicatie in productieomgevingen 
  Hoe langer een oplevering duurt, hoe meer het u kost. Met videocommunicatie kunt u sneller op locatie zijn, uw oordeel vellen en sneller tot een afronding komen. Of het nu gaat om het bestuderen van een technische bouwtekening, of overleg met de research & development afdeling, u kunt elk proces versnellen door op afstand de mensen bij elkaar te brengen.
  

U kunt ook (met behulp van een document camera van Wolfvision Visualizers) de kleinste details groot in beeld brengen. Eventueel kunt u een printplaatje zodanig uitvergroten dat u als een weerman door het beeld heen loopt en de kleinste ic-verbindingen schermgroot laat zien. Dit wordt gedaan met 'chroma keying'.  

De voordelen zijn enorm:

·                                 elk productieproces wordt versneld

·                                 expertise op afstand kan ingeroepen worden

·                                 R&D afdelingen hoeven niet nodeloos te wachten op goedkeuringen

 
 Er zijn verscheidene toepassingen denkbaar, van remote bewerking van CAD-tekeningen tot het op afstand goedkeuren van een kleurcollectie in de mode, van ingenieur tot productiemedewerker, alles kan op afstand.

 

Videocommunicatie is niet meer weg te denken in het onderwijs. Gezamenlijk werken aan internationale projecten en leren op afstand zijn reeds bekende voorbeelden.

Terwijl het college in Parijs plaats heeft, kan live deelgenomen worden door Tilburg en Delft. Het bewijs dat het onderwijs heeft geleverd is dat kennis dieper nestelt door gebruik van beelden. Daarmee is de onderwijssector een voorloper van het gebruik van visuele communicatie.

 

 

Belangrijke aspecten binnen de onderwijswereld:

 • Onderwijs vormt een belangrijke schakel tussen de toekomstige (werk)generatie en de techniek
 • De onderwijssector is een voorloper bij het gebruik van visuele communicatie
 • Scholen en universiteiten leggen wereldwijd contacten via videoconferentie

De educatieve voordelen van videoconferentie komen sterk naar voren bij zowel universiteiten en hoge scholen, als bij lager- en middelbaar onderwijs, maar ook binnen het bedrijfsleven en de overheid, waar visuele communicatie gezien wordt als aantrekkelijk alternatief om opleidingen compacter en efficiënter te maken en niet tijdsgebonden.

Videovergaderen voor MKB (SMB/ KMO)

 

Met name de kleinere organisaties hebben te maken met beperkte beschikbare en inzetbare middelen en mensen. Met Internet is het voor iedere organisatie mogelijk om zich groter en/of internationaal te profileren. Videoconferentie biedt hierop ook nog eens een verrijking.

 

Er kan veel gedaan worden op afstand. Sluit een PC aan en deel presentaties met account managers, leveranciers en de belangrijkste klanten. Door videocommunicatie in te zetten bent u sneller, efficiënter en doeltreffender.

 

Een kleinere organisatie wint het vaak van grotere organisaties door flexibiliteit en slagvaardigheid. Videoconferentie voegt daar het volgende aan toe:

 

 

 • Direct overleg op afstand
 • Betrokkenheid door aanwezigheid
 • Optimale inzetbaarheid van mensen
 • Veel sneller beslissingen kunnen forceren
 • Eventueel: internationaal kunnen profileren